Specter 745

$1,100.00

Handles: Titanium, Checkered, Burnished - Anodized (22V, 17V)

Blade:  Nichols Boomerang Core

Clip: Titanium, Burnished - Anodized (22V, 17V)

Spacer: Titanium, Burnished - Anodized (22V, 17V)

Hardware: Titanium, Burnished - Anodized (22V, 17V)